pk4Skupinu XXVI reprezentoval výbor z díla Pavla Kukala. Půřezová sbírka jeho básní je velkým zadostiučiněním poutnické povahy básníka, vinaře a historika v jedné osobě.

Nikoli náhodou korunuje Pavlův světaběh výbor z básníkovy poutnické lyriky. Název svazku Romantik zapomenutý v čase jej  trefně vysihuje a taktéž romantická zřícenina hradu ve vyobrazení Luďka Marolda na obálce. Ilustraceni vypravil sbírku meteorolog a básník Roman Szpuk. Vázaný verš a archaický slovník k nám promlouvá nečekaně z pradávné zapomenuté formy poezie.

V suterénu kavárny Liberál současně proběhl večírek nakladatelství Petra Štengla a zároveň uvední několika auotrů a dalších knih z provenience jeho nakladatelství.

Na slavnostním uvedení si zarecitovali autoři rovnou každý ze svého titulu:

  • Nenna Levinská - Šíleně se miluju!,
  • Dominik Melichar - Orfee,.
  • Viki Shock - Půlnoční rapsodie
  • Pavel Kukal (romantik zapomenutý v čase)
  • Oto Pfeifer – Celé nekonečné dny

Pořadem provázel Jan Kubíček

 Společné foto autorů s nakladatelem

liberal stengl