Cyklus pěti básní, které vznikaly v průběhu roku 2017 na fotografie Romana Szpuka.

01Krystal

KRYSTAL

Až budu ničím

a před vším pokleknu

odřeknu si i báseň

vloženou na můj ret

Tenký led poprosím

o kousek území

v království zimy

Na přímý paprsek

nechám se nabodnout

slunečním svitem

V nabytém splynutí

projde mnou pokorně žal

Za krystal

za jeho jiskření na proutku

zlomeném pod tíhou samoty

Za hroty radosti

přítomné v poslední slze

vyměním vlastní já

K ničemu nebylo

Nechť tedy sbohem je

a ztratí se v mlze

02Jinovatka

JINOVATKA

Až budu průsvitnět

opřená o lunu

a na strunu tesknoty

vyloudím poslední tón

němý gnóm vezme mě

na cestu pod zem

Za velkým vozem poběží

v té chvíli kometa

a než jej dostihne

pochopím

odkud se vzala má smrt

To jen škrt pera neviděn

pronikl do veršů

aby z nich odstranil

zbytečný rým

S ním se mi pod kabát

vloudilo nebytí

Lehké jako jinovatka

usedlo na kůži...

Vtom sevřel mě chlad

03Losenice

LOSENICE

Až budu řekou

odlitou ze sněhu

a u břehu jako loď

zakotví les

stará rez prvohor

začne zas prosvítat

mou vodou

Ódou na radost

rozezní kameny v korytě

Na nitě temnoty

uváže lehký vor

ze světla tlejících stromů

Komu se poštěstí

plout s ním až na konec

k počátkům světa

z létavic zaslechne

velrybí zpěv

Dřív než se na zemi

oceán narodí

a než ho zaplaví

studená krev

04Ledovykvet

LEDOVÝ KVĚT

Až budu větví

spadlou na zem

a mrazem mě přikryje

hasnoucí vesmír

přestanu vrhat stín

Do skulin ve dřevě

natěsnám propasti

Do pasti na dně dnů

sestoupím pro smír

a když ho naleznu

vydám svůj květ

Napohled směsice

zchvácených siločar

Uvnitř zmar bělený

teplem a tmou

kosti mi rozvěsí

v nebeském plachtoví

A hrany nicoty

obrousí hrou

05Slunce deformace

SLUNCE

(deformace)

Až budu hořet

na tmavém obzoru

a o horu vedle mě

zavadí blesk

jeskyně na svahu

otevře chřtán

Džbán plný magmatu

rozlije na cestu

a sotva z něj vytaví

jediný svět

před puklým zrcadlem

lidské mysli

znovu se rozdvojí

Co stojí celistvost

kde k dostání jsou jenom

prastaré střepy?

Slepý je nikdy nesloží

a vrátí-li se mamuti

můj věk mi snad dovolí

zůstat viset na obloze

A o berle z titanu

opřít si své planutí