ZAKARIA obalkaDnes, 7. dubna jsme si připomněli (a málem zapomněli), že před 25 lety 7. 4. 1999 zemřel ve věku 75 let jeden z největších českých básníků Ivan Diviš. Dovolte mi vzpomenout na něj zveřejněním jednoho ze dvou soukromých dopisů, které mi rok před svou smrtí napsal (ten druhý bych ráda poskytla stránkám Skupiny XXVI v září tohoto roku, kdy uplyne 100 let od jeho narození). Ani jeden z dopisů ještě nebyl nikde publikován.

3. VII. 98

Milá, unikavá Svatavo! -

laskavostí Sabrininou jsem se dozvěděl Tvou adresu. Chci Ti psát už několik neděl, ale nevěděl jsem KAM.

S četbou poezie je to u mne složité – prakticky jí nečtu, vždyť sám JÍ JSEM, proto jen Halas, Holan, Orten, Jeffers, Trakl, nikdy Rilke nebo Seifert, atdatd. Z mladých nikoho nikdy. Až na Tebe. K tomu přistupuje t a j e m n é – mně připlouvají na jakýsi nezemský rozkaz knížky s a m y o d s e b e do ruky. Pak nesmím váhat, aniž mohu odolat.

Pamatuješ si jistě, žes mně o naší poetické schůzce darovala útlou knížku ANIŽ ŤALA HLAVOU. Tak tato knížka, snad až po týdnech, co minula schůzka, připlula mně o d k u d s i sama do ruky. Její ústřední básni – začal jsem číst a v druhém verši už jsem byl chycen – jsem očima nevěřil, jak je něco takového možné. Na dvou třech místech – ale zcela přechodně a protože nemůžeme vystoupit ze sebe samých – mně ona ústřední báseň připomněla mou THANATEU, kterýžto asociativní vjem se vzápětí vypařil. Přijmi to ode mne tak, jak Ti to podávám: jsi na prahu básnické geniality, k tomu žena, což mne nutí – alespoň částečně – korigovat své urputné stanovisko mužské dominance v poesii. Ta báseň je mistrnná, je na prahu geniality a nemůže ji číst nikdo prostřední. A kdyby ji četlo třebas jen dvacet lidí, něco tato báseň s jejich p o d s t a t o u musí vždy udělat. Jak snesla tvoje mladá hlava tolik zoufalství, zoufalství oprávněného. Ale Tvoje ingenium Tě chrání a chránit bude.

Sabrina mně píše, žes měla před touto knížkou už svá preludia, ani na ně nejsem moc zvědav, abych si nerušil „dojem“ z ústřední zpovědi ANIŽ ŤALA HLAVOU.

Dovol osobně: kdybych byl silnější a zdravější (mám zdiagnostikovanou ischemii srdečního svalu, lidově řečeno „mám zaděláno na infarkt“), rozjel bych se za Tebou do těch zasraných TEPLIC, abych tě objal, abychom se šli podnapít já pivem, ty Martinim a abychom mluvili o poesii. TY MNĚ PIŠ, jsem Ivan Diviš, Za Strahovem 21, 169 – Praha 6-Břevnov.

Objímá Tě srdečně: Ivan Diviš.

A zde si můžete poslechnout audionahrávku jiných Divišových dopisů z let 1990-1999:

https://www.youtube.com/watch?v=NU6VmUiGugg