Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že Kolumbovo prvenství v objevení Ameriky vlastně žádným prvenstvím není. Už proto ne, že na americkou pevninu nikdy nevstoupil, pouze na větší množství ostrovů v karibské oblasti. Jeho zásluha je v tom, že ji zpřístupnil Evropanům v době, kdy dřívější objevy a plavby prakticky upadly v zapomnění. Nehodlám podrobně rozebírat plavby Vikingů, neboť jsou podloženy archeologickými objevy, ani pozdější akce, např. Sinclairů ze Skotska, ale zaměřím se na údajnou plavbu flotily admirála Čeng Che, který ve službách čínského císaře měl navštívit prakticky celý svět.

Nelze zpochybnit, že tehdejší čínské lodi byly daleko mohutnější než evropské, o vybavenosti ani nemluvě. Jako perlička se uvádí, že součástí posádky byly i najaté prostitutky, aby lodníci netrpěli sexuální frustrací. (Admirál ovšem jejich služeb nepoužíval, neboť byl eunuch). Ale byly čínské lodi opravdu schopné tak dlouhé plavby? A i kdyby byly, nelze z toho automaticky vyvozovat, že takové plavby i vykonaly. Obecně se uznává, že Číňané v té době znali velmi dobře přilehlou oblast Tichého oceánu a jeho okrajových moří, o něco hůře indomalajskou oblast a Arabské moře, mohli dosáhnout břehů Afriky a znát i pobřeží Austrálie. Další rozvoj překazil přechod císařské dynastie na politiku izolacionismu, která uzamkla obyvatele v jejich Říši středu, jak své zemi Číňané často říkali. Nejenže v jejich představách byla jejich země pupkem světa a císařem nikdo menší než Syn nebes, ale v jejich představách i vše, co za něco stálo, pocházelo z Číny. Zejména na Evropany se nižší vrstvy dívaly jako na „bílé ďábly“ a výše postavení jako na něco, co právě slezlo ze stromu.

mapa

Milovníci záhad a čínské kultury mě na tomto místě zarazí: Ale vždyť je tu důkaz, mapa, která je sice kopií z roku 1738, ale původní byla nakreslena v roce 1418! Tak jsem si ji schválně podrobně prohlédl a zarazil mě jeden detail: Nesprávně zakreslený poloostrov Dolní Kalifornie, který je zde zakreslen jako ostrov! I zalistoval jsem v paměti a vzpomněl si na knihu K vybájeným pevninám amerického autora R. H. Ramsayho (původní vydání The Viking Press, 1972, česky v nakl. Panoráma, 1978.)

Ponechme stranou báje o ostrově, psaném různě, třeba Califerne, který figuruje v rytířských románech jako vlast okřídlených lvů a Amazonek, a držme se faktů.

1) V roce 1532 vyslal Cortés výpravu, která prošla celé Mexiko a dostala se až k tichomořskému pobřeží, kde našla podlouhlý a pustý poloostrov, dnešní Dolní Kalifornii. Dali mu tohle jméno, ale proč, nikdo neví. Dále na sever pak byla Horní Kalifornie, dnes jeden ze států USA, California, kdežto poloostrov zůstal Mexiku. Takto zakreslená, správně jako poloostrov, figurovala na mapách ze 16. století.

2) Zmatek do celé věci vnesla až nesprávně pochopená zpráva Sebastiana Vizcaina, který r. 1603 hlásil, že vplul do Kalifornského zálivu a zase z něho vyplul, jenže se nezmínil, že tou samou cestou. Španělský kartograf tedy podle toho hlášení zakreslil ostrov. První známá mapa ukazující Kalifornii jako ostrov je z roku 1625. Její autor Henry Briggs uvádí, že jeho předlohou byla starší španělská mapa, ukořistěná Holanďany, dnes ztracená. Tedy téměř po celé 17. století byla Kalifornie považována za ostrov.

3) Jasno do této věci vnesl až jezuitský misionář Franz Kuhn (1644-1711) původem z Rakouska, který celou oblast prošel pěšky a stanovil, že žádná úžina neexistuje a Dolní Kalifornie je tedy poloostrov. Jeho zápisky se dostaly do Evropy až po jeho smrti, ale po roce 1720 už byla situace uváděna správně.

Je tedy mapa čínského admirála opravdu z počátku 15. století? Ať o tom přemýšlím, jak chci, vychází mi, že buďto udělali stejnou chybu i čínští námořníci (což je krajně nepravděpodobné), nebo je čínská mapa mladší, nejspíš až ze 17., možná i 18. století. Ale jelikož nejsem nepřítelem záhad, doufám, že se třeba jednou vynoří odpověď na otázku, ze které mapy čerpali čínští kartografové, nebo kam se poděla mapa, kterou Španělům zabavili Holanďané...