U Chodů chodil

Na Čerchově v samém koutu Čech

sytou bramboračku si dávám.

Ačkoliv bych měl mít nazpět spěch,

u talíře tu vysedávám.

Copak tu jedla Eli Krásnohorská,

když sem vyfuněla v dlouhé suknici?

Propocený vercajk, jak mám dneska,

i s vylehčenou prkenicí?

Jistě tu z dámské kabelky

vybalila štangli salámu

a pak sledovala chodské selky,

kterak zapomnět hru na dámu.

Skauti v dálce u druhého bistra

potápějí nosy do langošů,

každý má sotva pár do filistra,

jak tráví dětství u odpadkových košů.

Srkaje otáčím se na hrst vos

hubených v pase až běda,

šilhají mi ze skla na podnos

a vyhánějí mě bodci od oběda.

Jdi už, moulo, jdi, bzzz, běž,

nebo do noci zpátky nedojdeš.

Smolo Sušice

Tkaničky těkají sem a tam,

stoupám na Svatobor.

Tkaničky těkají sem a tam,

jdu shlédnout obzor.

Tkaničky těkají sem a tam,

ty holky snad žijí,

tkaničky těkají sem a tam

v krotké hysterii.

Tkaničky těkají sem a tam,

sotva jim stačím,

tkaničky těkají sem a tam,

sedám si, svačím.

Tkaničky netěkají sem a tam!

posměšně žvýkám,

čelisti těkají sem a tam:

Zase! – si říkám.

Turisti na Kašperku

Jak tři doubky Kašperk vpředu stojí

na podlouhlé skále elegantně trčí.

Tak statné srnce obepíná chvojí,

pod ním se nová generace krčí.

V hospodě za hradbou pijani v závětří

naklápí do sebe jedno, druhé, třetí,

zbrojnoši červení, z ducha nic nevětří,

žaludek stopený a řeč v nesouvětí.

Přesto se vyfotí a stórují v cloudu,

nějaké pohledy rozhodí za hradby

a pak si vykročí, zásadně v proudu,

anebo blikají v režimu stand by.

Než bude prohlídka, dloubou se v nose

a na moštování hledí s nedůvěrou,

jak o něm k nádvoří vykládá Chaucer,

aby nějak zabavil tu chásku sterou.

A pak se utrhneme všichni kupředu,

kde zděšená průvodkyně nás vítá,

zahajujíc monologickou besedu –

a hlas štípe jak odveta od moskyta.

Místo na historii myslím na modřiny,

jež získal jsem po selfíčkovém pádu.

A ten dav kolem má charakter rozvaliny,

anebo aspoň dost zpustlého hradu.

Ritornel

Tolik práská mi řitní otvor,

jak by do žaludku právě se dalo

pár pěkných potvor.