* * *

Zas trčíš u jezu

a jako u vytržení hledíš

do soukolí proudů

do lesklých ozubených

převodů proudů

toho pra-pra-dávného orloje

O kus dál

po hladině plují

obrazy oblak

pobřežní vegetace

ale také

výjevy z tvého života

tvoje alba

Listuješ v nich –

namátkou a vzrušeně –

jenomže neúprosný proud

je unáší dál

dál a dál

do nedozíráma

NOC

Bachratého cosi

na obzoru

Vynořují se obrysy

činžáku velkoměstského

ve slohu secesním

Omyl

je to olbřímí

Rubikova kostka

Kdepak

je to jen temný háj

dávný šibeniční vrch

ponechaný uprostřed polí

Neuvěřitelné –

dodnes ponechaný

* * *

Z nedalekého městečka

dojet na skřehotajícím kole

na okraj lužního lesa

Tam sesednout

Dál pouze pěšky

a to plíživě pomalu

uzounkou pěšinou

temně zelenou hlubinou

převysokých listnáčů

Sát vlahou vůni pralesa

všemožnými bylinami prosycenou

Pak se zastavit       Znehybnět

Sklopit hlavu

Zavřít oči        Slyšet hlasy ptáků

Pak se rozpustit

rozplynout

* * *

V málo známém

málo slavném

lužním lese –

v labyrintu jeho pěšin

nepotkat ani živáčka!

Žádného pomýleného turistu

který by tu

uprostřed pěšiny

nejraději

zasadil hovno –

aby z něj

po nějaké době

vyrostlo parkoviště

* * *

Na dolním toku řeky Ogry

na vyplavených písčitých plážích

tu a tam lze najít

vzácné strufelity –

drobné blankytné kamínky

(Až teď k stáru

náhodně jsem se dozvěděl

že jde o pozůstatky ze středověkých hutí

zpracovávajících železnou rudu)

Jako klučinové blbnoucí v řece

nacházeli jsme je na malých plážích

Nad hlavami prázdninové nebe

Jsou pro mě vzácnější

než safíry, topasy, diamanty!

A jak jsem rád

že o nich nikdo neví!

* * *

Na stolku opodál

sklenice vody

prosvícená sluncem

V chladném stínu u pramene

otlučený hliněný džbánek

zpola naplněný

lahodnou voděnkou

Jeden může popíjet

pouhou vodu

a stejně bude opilý

sám sebou

Anebo obráceně:

Komu nešmakuje víno v sobě

má o to větší důvod

ožírat si držku venku