Přeměna

(o hudebních nástrojích ze zvířecích rohů)

Vítr z pastvin

šelestění vysokých travin horských luk

sluneční svit i déšť a mlhy

s rohy jejich nositelů

býků, krav, ovcí, koz

mění se v píseň, sonátu

v let a běh tónů

pod klenbou oblohy, katedrál a koncertních síní

Nositelé rohů přešli tak do duchovních sfér

stali se hudbou

Letí píseň pastvin

letí tóny rohů

letí do věků

Sonet o moři

Vítr se snoubí s mocnými vlnami,

přilétá odkudsi z neznámých dálek,

vodní tříšť mísí slanými slzami,

vytrysklých bolestí útrap a válek.

Prastarý rytmus stoupání, klesání,

za tažným lanem vichru a Měsíce,

v jiskření hvězd výzva cest i hledání,

v bouřích k majáku, hoří jako svíce.

Slunce přichází, odchází po vlnách,

příď lodí krájí obzor v dávných touhách,

v temných hlubinách rybí hvězdy září,

za hlasem ptáků k břehům plout se daří,

ponořit dlaň, kde spoj nebe s vodami,

v tušení, za oblačnými hradbami.

V údolí času

Tam, tam v daleký obzor

kde dohořívá den

unáší proud času

Procitnutí k svítání?

Statisíce let dýmů ohnišť

splývajících s oblaky

statisíce let vzlétajících jisker ohňů

mísících se s jiskřením hvězd

Dotknout se nedotknutelného

postihnout nepostihnutelné

vyslovit nevýslovné

zahlédnout světlo v temnotách

vykřesat plamen utajený

dojít a naleznout pramen skrytý