Ztichlý temný les

večernice nad tratí

ukazuješ směr?

- - -

Bělostné kmeny

v zrcadlení jezírka

zlatou rybkou list

- - -

Sáčky ve větvích

třepetají se větrem -

mantry plast věku

- - -

Z hustých keřů pach

namísto vonných květů –

marihuany

- - -

Kam oko padne

světlé čerstvé pařezy –

kde je stín a šum?

- - -

Zasněžený keř

slunce oblak hmyzí sbor

pachem láká hloh

- - -

Do rytmu kroků

hlas mláděte kalouse

v tichu večera

- - -

Malý ježeček

podbíhá sám pod auty

chroustat v trávníku

- - -

Vlahý podvečer

na koleji zpívá kos

soumrak žáru dne

- - -

Ve stínu keře

na dlouhých křídlech leží

ve smrti rorýs

- - -

Velký temný mrak

dlouho visí nade mnou

stále provází

- - -