kafka humorŠikmé světlo humoru Frenze Kafky - přednáška textu Věry Koubové.

Pásmo připravila Alena Vávrová.

Věra Koubová ve svém textu zachytila ty stránky literární tvorby Franze Kafky, které potvrzují jeho velký a komplexní smysl pro humor. Ten se však neomezuje pouze na absurdní formy. Humor byl pro Kafku charakteristický i v jeho osobním životě. Toto pojetí významného rysu Kafkovy tvorby potvrzují i mnohé písně Kafka Bandu. Jejich hudba nese světlo, které nám osvětluje srdce, a bez humoru, který je nedílnou součástí života, by mnozí z nás nebyli schopni přežít.

Účinkují: Věra Koubová, Alena Vávrová a Regina Milfaitová Reprodukovaná hudba Kafka Bandu: Jiří Hubený Večer uvádí Ondřej Vaculík.

 

Bylo velmi časně ráno, ulice byly čisté a prázdné, šel jsem na nádraží. Když jsem
porovnal věžní hodiny se svými hodinkami, zjistil jsem, že je mnohem později, než jsem
myslel, musel jsem si velmi pospíšit, toto zjištění mě polekalo a já ztratil jistotu, kudy
jít, ještě jsem se v tomto městě dost nevyznal, naštěstí byl nablízku strážník, běžel jsem
k němu a sotva popadaje dech ptal jsem se ho na cestu. Usmál se a řekl:
„Ode mne se chceš dovědět cestu?“
„Ano,“ řekl jsem, „sám ji totiž nemohu najít.“
„Vzdej to, vzdej to,“ řekl a prudce se obrátil jako lidé, kteří chtějí být sami se svým
smíchem.

Účinkovali: Věra Koubová, Alena Vávrová a Regina Milfaitová Reprodukovaná hudba Kafka Bandu: Jiří Hubený Večer uvedl Ondřej Vaculík.

20240624 170602

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu o inspirativní síle Franze Kafky, ilustrujme krátkým filmem L. Vlka na motivy povídky Odmítnutí:

 

odmitnuti