SAMALŠÁMAL V KRIMINÁLE

Zajímavý člověk, autor knížky o věznici. Chatařil, plavil se na lodi, pět let byl ve Státech. Když šéfoval na chatě v Krkonoších, nedělalo mu problém pomáhat uklízečkám. Na lodi byl kuchařem. V USA dělal v tiskárně, kavárně, v bance. Uspořádal několik fotografických výstav, natočil celovečerní film.

Nerad pracuju pod někým. Rad dělám, co mě baví. Jít ven je základ.“ To všechno je ideální kvalifikace pro to, aby se stal spisovatelem. Tak se jím stal. Napsal knihu o špičkovém kriminalistovi, kuchařku, ženský román, chystá detektivku. Ale teď pracuje na propagaci své knížky Jak se žije za zdmi Valdic (Naše vojsko, 2019), jež je souhrnem zpovědí těžkých zločinců a těch, kteří se o ně starají.

Vedení valdické věznice, kde jsou nejtěžší zločinci, mu dalo tipy. O samotě rozmlouval s vrahy, s lidmi kteří loupili. Většinou s recidivisty. Přesně zapisoval jejich vyprávění, občas položil otázku. Pak ke každému vyprávění doplnil příběh. Na základě dostupných materiálů, zejména soudních spisů. Žádná vysoká beletrie. Zpracovaná realita. Fabulace jen v detailech. Porovnej si, čtenáři, skutek a slovo vězně. Sám si udělej názor. Autor ti do toho nemluví. Předkládá k uvážení.

 

Jací jsou? Slušní. Pozorní. Tady ve věznici. Venku žít neumějí, tak se sem vracejí. Recidiva vede k vysokým trestním sazbám. Doživotí? Nebo dvacet let? Beznaděj. Ale někteří tvrdí, že se dočkají. Budou mít dobré hodnocení, po určitých letech můžou požádat o podmíněné propuštění. Jiný je vězeňský řád, jiný je skutečný život v desetičlenné cele.

Protiváhou je vyprávění zaměstnanců. Od řadového dozorce, po ředitele. Výběr postihuje všechny složky života ve věznici. Čteme, pozorujeme, jak každý je svým povoláním ovlivněn. Nejen v hantýrce, kterou přebírají od vězňů. Ale i ve způsobu uvažování. Necivilní svět každého trochu ovlivní. Nezcivilizuje. Ubránit se rafinovanosti vězňů není jednoduché. Mají čas na přemýšlení.

Čti, čtenáři. Pokud chceš poznat život za zdmi, uvidíš. Kdo se chce bavit? Knížka je napsána kultivovaně. Zajímavě. Zajisté vede k rozjímaní. O zločinu a trestu. Už proto ji stojí zato číst.

 

KracikovaKRÁLOVA TŘETÍ ŽENA

Jindřiška Kracíková z Jičína vydala svou první knížku. Jmenuje se Králova třetí žena (CPress, 2019) a v pondělí 2. prosince 2019 ji slavnostně v Knihovně Václava Čtvrtka pokřtila. Děj knížky se odehrává u Středozemního moře v dávné době – ve třináctém století před začátkem našeho letopočtu.

Proč číst o starověkých civilizacích, které dávno zanikly? Autorka vystudovala hebraistiku. To je věda, která se zabývá židovskou kulturou. Jejím zájmem není jen stát Izrael, ale širší souvislosti, tedy i dějiny okolních území. Jak je nejlépe poznat? Skrze příběhy. A tak napsala rozsáhlý román. I lidé v době před třemi tisíci léty prožívali své lásky, jezdili do bitev, zabývali se léčením. Prostě žili zajímavě a pestře. Vezměme jen starověké klínové písmo, kdy znaky jsou vytlačovány rákosovým pisátkem do hliněné tabulky. Mnoho musela paní doktorka nastudovat, aby reálie byly věrohodné. Když psala o lidech a jejich osudech. Pracný, ale zodpovědný přístup jak vyprávět příběh.

Jindřiška Kracíková, vzdělaná žena, dnes už víme, že i dobrá autorka, nepatří k těm, kdo se snaží upoutat vystupováním, oblečením, vnějšími projevy. Šlechtí ji dívčí půvab, moudrá slova a dobré dílo.

Do knihovny si pozvala na přivítání knihy vzácné hosty: Pavla Čecha z filozofické fakulty, s kterým se radila o odborných věcech, Andreu Brázdovou, která přivedla knihu na svět v nakladatelství a senátora Tomáše Czernina, jenž neopomene žádnou významnou událost ve svém obvodu. Knihovna připravila příjemné prostředí.

Pestrost pořadu zvýšila i skutečnost, že hosté vystoupili jako herci v improvizované dramatizaci kapitoly z knihy. Pak se stali kmotry a pomocí tamaryškové větvičky takto knížku pokřtili: „Aby knížka přinesla zábavu i poučení. Aby každá stránka nás na chvilku zastavila k přemýšlení. Knížka aby nastavila zrcadlo.“ Ideální čtenář je ten, komu nestačí příběh, ale ten, kdo si chce odnést přidanou hodnotu.

 


Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit