(v těchto dnech vychází v nakladatelství Malvern již sedmá autorova sbírka básní Splavný jez)

 

Zrcadla

 

Sál plný zrcadel

převádí odrazy záchvěvů

citlivý seismograf

 

 

Duna

 

Led na vrcholku duny

Gobi na noc zamrzá

velbloudi se choulí

pod teplé tkané koberce

 

Karavana staví špičky stanů

ve dne k padesátce jako v peci

fičák žene písek do očí

v noci táhlý mráz

 

Vybalují vojenské počítače

odolné extrémním teplotám

nastavují talíř satelitu

spojení je prazáklad

 

Pro ten proměnlivý sivý kraj

 

Slza

 

Mám uvnitř srdce slzu

tolikrát jsem byl zraňován

odpustil jsem ale nezapomněl

vzpomínky mají drápy

Dech se úží když běží obrazy

z nedovolené paměti

jako němý černobílý film

léty se na sebe nabalují

 

Musím s ještěrkou paměti žít

ulomím jí ocas – doroste jiný

sny mne vedou bájnou krajinou

jako pletence DNA okolo reality

 

Vnímám obrazy prostořeké síly

 

 

Přátelství

 

Jak často se míjíme

pak se věrně potkáváme

a společně splýváme

 

 

Adaptace

 

Rád bych ustrnul

a zahrabal se do listí

neměnných daností

 

Místo toho stále

zažehnávám plamínky

budoucích požárů

 

Každá změna počasí

mě dramaticky ohrožuje

jako zvuk vysavače

 

Ale věčný pohyb

mne nenechává jenom

na místě si hrát a snít

 

Žene mě to k Tobě výš

 

 

Hněv

 

Pozoroval jsem udiven

jak členové rodiny

ztrácejí dar trpělivosti

a střely protínají vzduch

 

Když srdce chytá z vnějšku

signály - přeskakuje to

mezi lidmi jako kobylka

prchlivost a potom omluva

 

Zůstával jsem leskle klidný

dokud to dnes nechytlo i mě

rozrušený pokorně nazírám

že to není samo sebou

 

Zase hledám zónu šedou

v níž cit není otupen

černým vínem bílou vodou

jen periskopem hledá smír

 

Rosu pije když já spím