• Rozloučení nestačí,
 • abych vysvětlila,
 • že tě nepoznávám od chvíle,
 • kdy jsem sama sebe poznala.
 • Abych ti objasnila,
 • že na počátku
 • mezi básní a bázní
 • nebyl rozdíl jediného písmena.
 • Než mě požádáš o zbytek těla:
 • Promiň mi proměny.
 • To se tak holkám stává ---
 • stále jsem plná masa a kostí.
 • A co se tedy změnilo?
 • Některé z nich už nejsou mé.
 • v noci jsem si hrála na sníh
 • jak jsi mě zapálil?
 • sluší mi obrysy ohně?
 • mihotavé kontury
 • připomínají modřiny
 • shořet nebo roztát?
 • vnitřek tvého pokoje
 • nezná soucit
 • a za zdmi
 • nemohu existovat
 • nechci být na pravdu sama
 • ze všeho nejvíc mě děsí
 • tvůj látkový kapesník
 • kterým mi z úst vytahuješ jazyk:
 • jestli je to skutečné
 • tak to vyslov nahlas!
 • rozevíráš nůžky do kříže
 • hypnotizujícím pohybem
 • jak to umíš jen ty
 • když to dělám já
 • je to příliš lascivní
 • usnula jsem
 • ještě než jsi
 • začal vyprávět pohádku
 • přešlo to plynule v sen
 • můry to táhne za světlem
 • ale v mých snech je tma
 • a přece!
 • dokážeš to pochopit?
 • usnula jsem
 • ještě než jsi řekl
 • že mě miluješ pro všechno to, co mám
 • pod kůží
 • ačkoliv jsi dodnes neviděl ani jedinou
 • kapku mé krve
 • a já tě nikdy neslyšela vystříknout
 • děláme se tajemnými?
 • držíme si odstup?
 • miluji tě
 • a miluji svou představu o tobě
 • když zavřu oči, připomínáš mi Boha
 • nesnášíš mě
 • nebo to, jak jsi mě stvořil?
 • no schválně - řekni Bůh
 • a teď
 • teď ho zkus ustát
 • nebo je těžší ustát člověka?
 • nesnesu
 • když se na mě díváš hlubokým hlasem
 • a nesnesu když
 • mluvíš skrze mne
 • přísahám
 • nikdy bych si nedovolila
 • dát ti sršeň v krabičce od sirek
 • a vydávat ji za tvého anděla
 • jako bych tobě nikdy nedovolila
 • aby sis do mě sáhnul
 • pořád tě vidím
 • s nůžkami v ruce
 • ten obraz prostě
 • nedostanu z hlavy
 • dokážeš to pochopit?
 • chtěla jsem být tvou dcerou
 • ale pak jsem si všimnula těch
 • nehtů vyškrábaných v pelesti
 • a přestala jsem mít strach
 • věř mi, stalo se to náhodou
 • já to ne
 • já to ne
 • NE!
 • rychle jsem sklopila zrak dolů
 • a zjistila jsem, že jsem po okraj
 • plná masa
 • myslela jsem, že sis mě vybral
 • protože se nemohu zkazit
 • ale teď tomu nerozumím
 • některá plíseň vypadá jako
 • načechraný sníh
 • a kdybych byla dítě
 • schovala bych se tam před tebou
 • a kdybych byla dítě
 • nechala bych se uspávat vibrátorem
 • položeným na nočním stolku
 • už ti zase zvoní telefon
 • ty to nevezmeš?
 • ale já jsem na omyly moc mladá
 • a ty jsi na chyby příliš starý
 • a ne
 • není to fajn
 • a není to zázrak
 • když se v noci
 • probudíš uvnitř mě
 • není to vůbec dobrý
 • a mělo by tě to děsit!
 • no jen se na nás podívej:
 • šeptáme ze spánku věštby
 • ale ústa se nehýbají
 • ráno bys řekl, že se nám to nestalo –
 • sny o nespavosti
 • ale já nechci být na pravdu sama
 • je to skutečné!
 • jistěže je to skutečné!
 • mám strach
 • z kapesníku
 • kterým chytáš to
 • kluzké
 • pro co nemáme
 • jméno
 • co neumíme vyslovit.
 • Z matčina hrobu vyrvat
 • plevel minulosti
 • nemoci
 • vyklíčily z pamětí
 • zalykaly se svými trojhlasy:
 • dovol mi
 • vysvléknout se z vlastních tváří,
 • ze zrcadel postav.
 • Nutila mě nosit jméno,
 • vypadalo jako stín –
 • ale měl tolik těl,
 • že přerůstal domov.
 • Sedm těl, co
 • s každým výdechem
 • vyzvrátí kus
 • ostrého světla.
 • Věděla dobře, proč zkouším
 • přinést tmu.
 • Věděla dobře, že se k nim nakláním,
 • aby změnily tvar:
 • tak třeba křídla.
 • Trestá ji domovem –
 • tatínek déšť,
 • maminka země
 • a ty bahno krve uvnitř
 • dutých postav,
 • které se dějí samy sobě
 • jako sestříhaný černobílý film.
 • Slyším jejich hlasy,
 • které prochází zdmi.
 • Máš právo vyslovit ticho
 • i nedůvěru,
 • ale tušíš, kolik máš ozvěn?
 • /beraní úplněk/
 • ~
 • Pod škárou měsíce
 • nahmátneš moje stříbrná těla
 • obrostlá rzí.
 • Já ztracená
 • už jen málokdy přijdu sama k sobě.
 • Ach otče,
 • porodila bych ti dceru,
 • ale kudy?!
 • Sem bůh nevidí –
 • tady vyvěrá
 • má horká zář, má nemoc.
 • Kdo jsi?
 • Jsme uřknutí.
 • Monolog schizofrenních hlasů.
 • Zamlč nám svá jména, Bože,
 • a přestaneme se tě dovolávat!
 • Není tu tělo, nemá rty, jen křik:
 • „Narodila jsem se dřív než má první matka.“
 • Nejsi!
 • Nejsi přání, nejsi modlitba!
 • Nejsi řeč!
 • Nejsi nic,
 • co bych mohla vyslyšet.
 • Chci tě ujistit,
 • že ty haldy knih jsou
 • hranice mých možností
 • připravená na podpal.
 • Vím, že se před tebou neschovám
 • a ani se o to nepokouším.
 • Ve tvém světě
 • je mnoho starých stop,
 • které není možné přetvarovat,
 • lze je následovat, avšak
 • dodnes nevím, kdo je vytlačil
 • a proč.
 • Nejspíš to byly ženy,
 • které v útrobách měly kolébku,
 • v ňadrech horké mléko
 • a přesto
 • nepopsatelně žíznily.
 • Kdybys chtěl znát pravdu –
 • kdybys je vybídnul –
 • přikývly by.
 • Ony vědí,
 • do které řeky je třeba podruhé vstoupit
 • s kapsami plnými kamení.
 • Chci tě ujistit,
 • že bych
 • neuhnula pohledem,
 • i kdybych ve tvých očích
 • shledala cizího muže.
 • Kde najdeš čaroděje, víš.
 • Ještě je čas směnit princeznu
 • za přežití.
 • Chci tě ujistit,
 • že to je rozumné!
 • Do sebe sama nahá vstupovala,
 • když nepřišel.
 • Hluboko do kůže planoucí tmu si zahladila,
 • popel ledu. Hořel. A uhořel.
 • On plachost její vysvlékal ke smělosti,
 • s bičem tam stál,
 • a hladil strach na obnažené kosti.
 • Trhal z ní rybíz. Jen byla. A on rval.
 • A tekla rudě. A on tu rudou sál. Tiše, temně.
 • Snad zděšení,
 • snad věštil z její krve - zeptal se: „Kdo je ve mně?“
 • Tichem ho proklela. Odpověď byla to mlčení.
 • Do sebe nahá vstupovala a ven nikdo již!
 • Ještě obtěžkána
 • nicotou výčitek. Tak jako hroby tíží kříž.
 • Sejmout ho nemůžeš. Křičíš. Až vykřičíš
 • pod prahem tmy malý proužek rána.
 • Prosvítám ti. Zříš mě? Zříš?
 • Mám rád tvůj pohled,
 • moje drahá.
 • Nečitelný, jak deník vraha,
 • co pohřbil svou oběť
 • v zrcadlech.
 • Také mám rád,
 • když tajíš dech,
 • než porota se usnese.
 • Co myslíš –
 • jsi, či nejsi vina?
 • Jsi rozpoutání agrese.
 • Žilami tečeš jak hořlavina
 • a každé tvoje
 • „Je mi líto!“
 • je nebezpečná jiskra.
 • Jedním si můžeš být
 • jistá –
 • zažehlas ve mně ohňostroje.
 • Splašení koně pádí z Troje,
 • jsou prudcí a jsou nekovaní.
 • Jsou jako naše milování.
 • Chybí jim stud a disciplína.
 • Tím lákáš mě, tak jako zima
 • vlky k ohňům přivádí.
 • Jsi vina!
 • A mně
 • to nevadí.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit