Tak už otevřete kotce

chci být zase tam

kde proudí všemi směry

pohrobci mladého Přemyslovce

synové a dcery

a jako ten jeho kůň

co se už sto let postí

stanout s rozevřeným chřípím

na Václavském náměstí

a mít jako on

zase stejně daleko i blízko

k zemi

i ke svatosti