Seznam článků

 

úvaha: Červená nebo modrá

 

Ocitám se v jakýchsi dveřích mezi dvěma světy. V dveřích, které jsou nesmírně úzké, a já se v nich zasekl. Před sebou tuším svět nevídaný. Nedovedu si vůbec představit, co mě tam čeká. Asi bych měl postoupit vpřed. Prý se to ode mě očekává. Dokonce je mi to kladeno za povinnost.

Stojím tedy na rozhraní. Nejen mezi dvěma světy ale i mezi dvěma volbami. Volbami, které nemají žádnou podmínku, žádné ale. Jedno nebo druhé. Definitivně a se všemi důsledky. Jakmile se rozhodnu, vše ostatní mizí a já nesu plnou odpovědnost za své rozhodnutí. Červená nebo modrá. Jak dva drátky od rozbušky.

Kladu si teď marně otázky. Mám projít těmi dveřmi i za cenu toho, že projdu násilně? Vždyť možná poraním druhé i sebe a octnu se na druhé straně se zraněným srdcem, myslí i tělem. Mrzák, který zničil vše i sebe, aby se octl tam, kde ničemu nerozumí, kde se cítí opuštěný a ztracený. A nebo je tíseň, strach a bolest jen přirozenou součástí zrození? Vždyť každý zrod nese v sobě stejné. Musíš zemřít, aby ses mohl zrodit.

Nebo snad mám udělat krok zpět? Uvolnit dveře druhým. Dokončit to, co dokončit mám. Odžít to, co mi bylo určeno. Nabýt vědomí, které postrádám. Není snad mnohdy násilí znásilňováním?

Na druhé straně mi bylo řečeno, že bych tím pohrdal vším, co mi bylo nabídnuto Bohem. Že plivu Bohu do tváře.Vyděsilo mě to. Chtě nechtě, a to i bez všech scénářů zatracení, které mi byly nastíněny, mě to dovedlo k myšlence, zda se nedopouštím hříchu. Zda se za mým váháním neskrývá skutečně jen strach ze změny, zbabělost, lenost a závislost na věcech, na lidech, na vztazích. Zda nepoutám k sobě někoho a tím mu nedovoluji žít svůj život.

Vím, že těch věcí bych našel mnoho, ale nevím, zda mě to opravňuje k násilí na sobě i druhých.

Bůh je milosrdný a jeho zákony, ač přísné, vedou ke spasení. Vkládám proto do Jeho rukou rozhodnutí. Ne z vlastní pohodlnosti, ale proto, že tohle přesahuje moje možnosti.

Jsem jen malé zrnko písku v poušti. Ale ani to by Bůh nechtěl bezdůvodně rozdrtit.

 

9. 12. 2007, 9h. 08min, Katovice

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit