BIBLIOGRAFIE:


Autorský i editorský podíl na třech samizdatových almanaších Skupiny XXVI - Teplice, ročník 1985, 1987 a 1989.
Otisky dlaní – Teplice 1984-89 - Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem 1990. Sbírka byla sestavena jako výbor ze zhruba tří desítek rukopisných sešitků, z nichž samostatně vyšly dva:
Křížová cesta – jaro 1986 - cyklus 14 básní, vydalo nakladatelství Řád ve Sborníku současné české katolické literatury - Praha 1991.
Atlas oblačnosti – podzim 1986 - vydala Obecně prospěšná společnost Milešovka - Ústí nad Labem 2000
Mezi náměstím a vrcholky – Teplice, Moldava v Krušných horách, prosinec 1987- leden 1988. rukopisná epická báseň v próze - pohádka. Též putovní samizdat.
Ohrožen skřivanem – Teplice a Vimperk 1987-93 - putovní samizdat, později Protis, Praha 1994. Jde o výbor ze dvou sbírek: Ohrožen skřivanem a Vlak za konečnou stanicí.
Kdy se smí růže honit s mraky – Teplice a Vimperk 1989-2001 - společný pracovní název čtyř rukopisných sbírek veršů pro děti. Smlouva v nakladatelství H&H, vydání nerealizováno.
Bludiště – Vimperk 1991 - putovní samizdat, později Krásné nakladatelství, ilustrace Blanky Brožové, Praha 1994.
Noc závěť – Vimperk 1992-2003 - rukopisná sbírka, putovní samizdat, výbor Bohuslava Vaňka - Úvalského a Roberta Jandy vyšel v Krásném nakladatelství pod původním názvem „Hvězda závěť“, Praha 1994. Oddíl II. „Výstup“ pod názvem „Básně pro dívku V.“ vyšel v elektronickém časopise Chůdové kořeny v únoru 2002, s ilustracemi Vandy Skálové.
účast na almanachu české duchovní lyriky XX.století Krajiny milosti - Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1994.
spolu s F.D.Merthem a R.Jandou bibliofilie Horský triptych - soukromý tisk Miloslav Kořenský, České Budějovice 1994.
účast na almanachu k 75. narozeninám Ivana Slavíka - Turská pole 1995.
účast na literárně výtvarné koláži Kroky ze tmy - Triton, Praha 1996.
účast na II.literárně výtvarné koláži Cesty šírání - Triton, Praha 1996.
účast na almanachu u příležitosti VII.mezinárodního sochařského sympozia Lemberk 96 - Stráž pod Ralskem 4.10.1996.
účast na Almanachu Pant, sborníku Pant-klubu 1990-1995 - Praha 1996.
účast na vánočním almanachu WELESu, Brno 1996.
Macecha bouře – Teplice a Vimperk 1989-93 - putovní samizdat, výbor vyšel v almanachu Přetržená nit - Obratník, Praha 1996, později Protis, s vlastními linoryty, Praha 2003
účast na almanachu Žleby 97 - literární nadace JUNO, Most 1997
Vězňova oblaka – Vimperk 1990-94 - putovní samizdat, později Host, s fotografiemi Viktorky Rybákové, Brno 1997.
Loučení na sever – Vimperk 1992-95 - Triton, Praha 1998.
Ker praskot – psychiatrická léčebna Plzeň - Lochotín 1996 - Velarium, s vlastními kresbami tuhou, České Budějovice 1997.
Usque ad Finem – Vimperk 1996 - edice Tvary, řada B, Praha 1998. Později přidáno jako poslední IX. oddíl ke sbírce Hvězda závěť.
Tancem pádu – Vimperk 1995-97 - Sursum, ilustrace Petra Pazdery Payna, Tišnov 2003.
Pták brunát – Vimperk 1995-98, pod pseudonymem Zuna Cordatová vydal Petrov, Brno 2000.
Troucheň – Vimperk 1998 - ilustrace Blanky Brožové-Kadlecové, vydal Petrov, Brno 2002.
Ahenobarbus Jób – Vimperk 2002 - 2005.- rukopisná sbírka, rozpracovaná. S vlastními ilustracemi vyšel oddíl „Očka“ pod názvem „Ahenobarbus Jób“,- v samizdatovém nakladatelství Patrika Roľka Oslintané korálky v roce 2004.
účast na almanachu Skřípavá hudba vrat - WELES, Brno 2000
básně v publikaci o malíři Janu Chaloupkovi - nakladatelství Vltavín, Praha 2000
účast na almanachu severočeské literární a umělecké scény 90.let Od břehů k horám - Votobia, Olomouc 2000
účast na almanachu Literární a kulturní klub 8 (1997-1999), Praha 2000
účast na antologii české poezie XX.století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Ryby katedrál - Petrov 2001
účast na internetové antologii české poezie (nejen) 20 - tého století Vrh křídel, listopad 2002. Uvedena báseň „Vyděděnec“ (Macecha bouře), „Žalm mrazu“ (Troucheň).
účast na almanachu protiválečné poezie s básní Madona tíseň: 101 Poemes contre la guerre, vydal ji Le Temps des Cerises, 6, avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin v dubnu 2003, báseň pod názvem La Vierge anxiété je na straně 195 a 196 a je doplněna kresbou francouzského malíře Charlese Le Bruna (Charles Le Brun, 1619-1690) představující klečící nahou ženu s dítětem v náručí, která se brání před neviditelným útočníkem
účast na almanachu Cestou - WELES, Brno 2003
účast na almanachu Prameny a soutoky - Růže, České Budějovice 2004
účast na antologii severočeských literátů Pátá koróna, Kapucín, Duchcov 2004
účast na Evangelickém kalendáři 2005, Kalich, Praha 2005
účast na almanachu Báseň mého srdce - Host, Brno 2005
Rozervy – dvojsbírka poezie spolu s Ivou Košatkovou Šumava 2004 - 2006, nakladatelství Ivo Stehlíka ve Volarech 2006, ilustrace Petr Pastrňák.
účast na almanachu Obrácená strana měsíce č.2/2006
účast na almanachu Zpřítomnění IV (bienále Dolní Kounice 2006)
účast na Antologii české poezie II. díl (1986 - 2006) Dybbuk 2007
Chrámová studna – Šumava 2004 - 2007, nakladatelství Ivo Stehlíka ve Volarech 2008, ilustrace ing. Dobroslav Szpuk.
účast na almanachu 7edm – BRAQ 2008, Pardubice – ilustrace Moniky Šplouchalové
účast na almanachu Reví Mítink, Praha 2008
účast na almanachu Ars Polyri (studentský magazín Postřeh 2008)
účast na almanachu Revue Pandora č. 18/2009
účast na antologii Údolí neklidu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009
účast na almanachu Soví let, nakladatelství Protis 2009.
Silentio pro smíšený sbor – Vimperk 1999-2007 - nakladatelství Protis 2009, ilustrace Blanka Brožová 2009. Dodatky k Silentiu pro smíšený sbor, celkem 11 básní, je zveřejněno v časopise Weles č. 54.
básně zveřejněné v knize Andělé a lidé od Hanse - Wernera Schroedera, Grada Publishing, a.s., 2010
účast na almanachu Bezpodmínečné horizonty, Weles 2010
účast na almanachu Chlévská lyrika, Sursum 2010, fotografie Jindřicha Štreita
účast na antologii Nejlepší české básně 2010, Host 2010
účast ve slovinském sborníku Apokalipsa 143 – 144, revija za preboj v živo kulturo september, oktober 2010. Ljubljana, Slovenija 2010. Otištěna haiku pod pseudonymem Darmošlap.
básně zveřejněné v knize Onen svět od Johannese Hemlebena, Grada Publishing, a.s. 2011
Kámen v botě – 2007 – 2011, pod jménem Roman Darmošlap Szpuk, nakladatelství Ivo Stehlíka ve Volarech 2011, ilustrace Lenka Sýkorová.
účast na antologii Sto nejlepších českých básní 2012, Host 2012
Chraplavé chorály – Šumava 2000 – 2012, lyricko-meteorologické črty, nakladatelství Ivo Stehlíka ve Volarech 2013, ilustrace Pavel Mühlbauer. Navrženo na cenu Škvoreckého 2014, od 2. do 6. 2. 2015 byly úryvky čtené na stanici ČR 3 Vltava v pořadu Stránky na dobrou noc.
účast na almanachu českých a slovenských haiku Míjím se s měsícem, pod jménem Roman Darmošlap Szpuk, nakladatelství DharmaGaia 2013.
účast na česko-německé antologii Nad střechami světlo (Über den Dächern das Licht), nakladatelství Dauphin Praha 2014.
A zavaž si tkaničky – Vimperk 2012 – 2014 krátké lyrické prózy a haiku, úryvky zaslechnutých dialogů, reportáže, sny, výkřiky. Nakladatelství 65. pole 2016, ilustrace ing. Dobroslav Szpuk.

Nevydané a rozpracované knihy:

Škaredý zjev neboli temná noc lásky
- Churáňov 1999 - 2003 - sbírka úvah, která je jen velmi obtížně čitelná. Doporučuji neotevírat.
Anděl v saltech - Vimperk 1999 - 2005 - rukopisná sbírka, rozpracovaná - původní název "Milost ohně" - ilustrace Bohunky Klozové z Liberce. Dokument zaheslován číslem 498.
Temné triptychy - Vimperk 2003 - 2009 – rukopisná sbírka, rozpracovaná, již nehodlám dokončovat.
Kněz si okusuje nehty - Vimperk 2015 - opět krátké lyrické prózy, rozepsáno.
A hvězdy jedna po druhé hasnou - básně z pozůstalosti.
Pro případ náhlého úmrtí jsou poslední dvě knihy uloženy na stříbrné flešce "esf". Soubory nejsou zaheslované.