barborkaZačátkem ledna 2019 vyjde v nakladatelství dybbuk výbor z díla básníka, prozaika i operního libretisty Zdeňka Barborky (1938-1994). Tato publikace chce představit a připomenout především jeho dílo básnické a prozaické. Oddíl básní zahrnuje texty, které vznikaly zejména v průběhu 60. let. Prozaické dílo, datované od poloviny 70. let do konce 80. let se skládá z několika povídek a novel. Barborkou jsou tyto texty zahrnuty do volného cyklu prozaických „studií“. Zatímco v poezii se ukazuje postupný přechod od lyriky k experimentu, v prózách autor neexperimentuje ani tak s formou jako spíš s blízkostí poetických prostředků, s citacemi a s narážkami na řadu literárních i hudebních děl. Kniha vychází v roce autorových nedožitých 80. narozenin, jejím editorem je Michal Jareš, doslov napsal Robert Janda.

 

II.

Je čas radosti

Kdy všechno se rodí znovu

Oči

Vězněné tváří popálenou

Všemi plameny strachu

Nepřestávají hledat skulinu ve zdi kterou je obehnaná

Tato zahrada jásotu

Mé vězněné oči

Plné úzkosti

Je čas trávy a slunce

Z hloubky kořenů a hrobů

Vyvěrá pramen

Nepolapitelný

Mé neúnavné oči

Je to někde docela blízko

Je čas radosti

Mé vězněné oči

Jste plné stesku

(DESET BÁSNÍ PRO V. V. M)

 

JEDU KUPOVAT KAFKU

Když jsem obešel všechna knihkupectví ve městě

A když mi všude řekli bohužel a ještě včera a ještě před chvílí

Pochopil jsem že jediný způsob jak získat tu knihu je cesta

do Zapadákova

Tak dobrá jede se je to jen nějakých 25 km

A v těch dnech jsem měl dost času

A také jsem měl města plné zuby

Tak dobrá jede se a už si běžím koupit jízdenku

Přestupuji mám skoro hodinu času než pojede lokálka

Zapadákov–Expres

Sedím na malém nádraží v malé hospodě

Piju pivo se strejcem podobným Jaroslavu Vojtovi

Má zafačovanou ruku prý otrava krve náš doktor je vůl a zaslouží

nakopat

A já si říkám to je fantastický teď mě třeba někdo hledá doma

Nebo v kavárně ale musí počkat ať je to kdokoli

Já jsem tady a dozvídám se veledůležité věci

Ale co naplat za chvíli to jede platit nashledanou a brzy se uzdravte

Uvnitř té motorové rachotiny se topí ve velkých kamnech

A lidé se sesedají kolem nich a dýzlák nepřehluší

Hučení v komíně vida civilizace a prastaré mysterium ohně

Za okny fičí prosincový nečas někdo mi klepe na rameno

Proboha snad ne nějaký známý ale ne někdo si připaluje partyzánku

 

Dobrý pokývne a kusem železa prohrábne oheň

A já si říkám to je fantastický že sedím tady u těch kamen

A dívám se oknem jak mlha padá na smutnou zimní krajinu

Žádný idylický sníh nic takového jen špinavá rozmoklá země

A ve městě nikdo neví že já sedím tady u těch kamen

A jedu do toho Zapadákova vlastně jen tak pro nic za nic

Ale už jsme tady uvidíme v tomhle městečku je knihkupectví

Kde i největší trháky zůstávají ve výkladu celé měsíce

Pádím nedočkavě ten kilometr od nádraží na náměstí

No hotovka knížka si je za sklem jako by se nechumelilo

A uvnitř v regálech úplné poklady takže odcházím nadšen

A kam teď jasně do hospody

Co tam máte k jídlu pane šéf dršťkovou polívku a vepřovou na paprice

Tak jo dršťkovou polívku a vepřovou na paprice kašlu na dietu

Jasně pivo taky

Jsem nasycený a spokojený piju pivo a kouřím partyzánku

A říkám si to je fantastický být nasycený a spokojený a pít pivo a kouřit

partyzánku

A poslouchat jak u protějšího stolu zpívají Hájku háječku

A hlavně nikam nepospíchat

A vůbec mě nenapadne nedočkavě rozbalit koupené knížky

O ty už ani nejde jsem tady a to je fantastický

Tak sedím ani nevím jak dlouho

Všechny vlaky ujedou ale co nějak už se domů dostanu

Ale sakra v šest mám rande s Věrou

Pane šéf nevíte jak jedou vlaky do města až v osm průser

Jde se na stop za chvilku je tma ale zkusit se to může

A tak stojím na kopci u hřbitova kde blikají světýlka

Je tma zima a mlha a nic nejede a nic není slyšet jen štěkání psů

Tady se absolutně nic nestopne a tak se pomalu vracím

Ještě se podívám mříží na hřbitovní světýlka

A říkám si stejně je to fantastický

Ten kopec silnice tma zima a mlha a světýlka na hřbitově

Ten kopec silnice tma zima a mlha a štěkání psů

To je fantastický že jsem se ztratil a že jsem tady a že mě doma nikdo

nemůže najít

Ale moment něco jede aha to je na druhou stranu z města

do Zapadákova

Tak nic jdu zpátky do hospody pár hodin tam posedím

Věra na mě bude marně čekat a to mi trochu kalí náladu

Náklaďák do Zapadákova se přiblížil reflektory kreslí můj stín do mlhy

Zpomaluje jako by chtěl zastavit jo to mně pomůžeš kamaráde

Fakt staví šofér se vyklání a ptá se kde je zahradnictví

To bohužel nevím neznám to tu já tu jen stopuju do města

Tak si pojďte sednout když mi pomůžete najít zahradnictví

A složit tohle ukáže palcem dozadu odvezu vás

Vypočítavě se podívám na náklad rákosové rohože jakými se v zimě

přikrývají skleníky

To by šlo myslím si a uvelebuji se na sedadle vedle šoféra

Za chvíli stojím nahoře a shazuji rohože z vozu

Je to lehoučké nic to není říká šofér za deset minut jsme hotovi

A já si říkám to je fantastický skládat rohože

Aby se člověk dostal domů aby se přišlo včas na rande

To je fantastický skládat rohože s neznámým šoférem

Slyšet jeho dech a vidět jeho míhající se stín

A nevidět mu do tváře v té tmě a mlze to je fantastický

To je fantastický a přátelé teď sedí v kavárně a debatují

Netrvalo to ani deset minut zahradník podepsal nějaké lejstro

Vycouváme projedeme již ztichlým Zapadákovem mineme hřbitov

se světýlky

A jedeme jedeme šofér něco říká ale v rachotu motoru není rozumět

Ukazuje dopředu ano rozumím mlha zhoustla reflektory ji proříznou

sotva na pár metrů

A také je náledí cítím jak se vůz smýká v každé zatáčce

I když jedeme pomalu pomaloučku sakra z mlhy se vynořil chodec

to mohlo skončit blbě

Ale šofér zřejmě dobře zná svou věc a konečně vyjíždíme z mlhy

A také cesta je lepší přidáváme rychlost

Za chvíli budeme doma šofér něco říká nerozumím nakláním se k němu

Ne neříká nic zpívá si proti nám jede jiný vůz

Světlo dopadne na šoférovu tvář a já vidím že má v koutku úst

vyhaslou cigaretu

A říkám si napsat takovou knihu aby ji jednou někdo jel shánět do

Zapadákova

Ani by ji nemusel číst mohl by ji shánět z čirého snobství

Úslužně mu zapaluji

Ale kdyby pro ni vykonal takovouhle pouť tak fajn to by stačilo

To by bylo fantastický

(PLAVBA)

 

V KINĚ HVĚZDA

V kině Hvězda

Seděla otrokářka podobná noci

Temná nic ze sebe neodkryla

Jak se dívala dolů

Měla bič na hlavě

Měla bič v ruce

Měla bič v očích

A samozřejmě v ústech

Jsem na rozpacích

Jsem na hromadě

Jsem na řadě

Na každého dojde

V první řadě na balkoně

Podobná hrobce z dávnověku plná pokladů

Kdykoli ji znovu potkám

Slyším řetězy

Má je na hlavě

Na ramenou

V rukou

V ústech

A samozřejmě v klíně

Měla by ses mne ujmout psychiatričko

Jako psychiatrička

Ale to nic

Hlavně aby bylo čím topit

V ohništi nad nímž se všechno mění

V barevné páry poezie

(PLAVBA)

 

ORTEL

muž kterého představuje tento text je v nejlepších létech neví nic o své

nemoci ačkoli rakovinné metastázy jsou již roztroušeny po jeho těle je

středně vysoký nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý zrzavý

nebo holohlavý modrooký černooký hnědooký nebo slepý inteligentní

nebo blbý cituplný nebo bezcitný dělá pokojně svou práci metastázy

v jeho těle také dělají pokojně svou práci má ženu nebo nemá ženu má děti

nebo nemá děti ale má metastázy má-li ženu pak ji miluje nebo ji nemiluje

nemá-li ženu touží po ženě nebo netouží po ženě a podobný poměr má

i k dětem které má nebo nemá ale žádný poměr nemá ke skutečnosti že

v jeho těle bují rakovinný nádor cítí se celkem zdráv až na občasné zcela

bezvýznamné nevolnosti kterým nevěnuje pozornost dělá pokojně svou

práci podobně jako v jeho těle jeho metastázy miluje nebo nemiluje svou

ženu má-li ji touží po ženě nebo netouží po ženě nemá-li ji miluje své děti

nebo nemiluje své děti nebo chce mít děti nebo nechce mít děti které má

nebo nemá ale má metastázy a k mnoha jiným věcem zaujímá podobná

stanoviska která jsou v zásadě trojího druhu totiž kladná záporná a kolísavá

ale nezaujímá žádná stanoviska k věcem o nichž nemá tušení na

příklad k metastázám nelze říci jaké stanovisko by zaujal kdyby věděl že

v jeho těle pracuje choroba která ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text je v nejlepších létech neví nic

o své nemoci ačkoli rakovinné nádor jsou již roztroušeny po jeho těle je

středně vysoký nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý zrzavý

nebo holohlavý modrooký černooký hnědooký nebo slepý inteligentní

nebo blbý cituplný nebo bezcitný dělá pokojně svou práci nádor v jeho

těle také dělají pokojně svou práci má ženu nebo nemá ženu má děti nebo

nemá děti ale má nádor má-li ženu pak ji miluje nebo ji nemiluje nemá-

-li ženu touží po ženě nebo netouží po ženě a podobný poměr má i k dětem

které má nebo nemá ale žádný poměr nemá ke skutečnosti že v jeho

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor zdráv až na občasné zcela

bezvýznamné nevolnosti kterým nevěnuje pozornost dělá pokojně svou

práci podobně jako v jeho těle jeho nádor miluje nebo nemiluje svou ženu

má-li ji touží po ženě nebo netouží po ženě nemá-li ji miluje své děti nebo

nemiluje své děti nebo chce mít děti nebo nechce mít děti které má nebo

nemá ale má nádor a k mnoha jiným věcem zaujímá podobná stanoviska

která jsou v zásadě trojího druhu totiž kladná záporná a kolísavá ale nezaujímá

žádná stanoviska k věcem o nichž nemá tušení na příklad k nádor

nelze říci jaké stanovisko by zaujal kdyby věděl že v jeho těle pracuje

choroba která ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text je v nejlepších létech neví nic

o své nemoci ačkoli nádor nádor nádor již roztroušeny po jeho těle je

středně vysoký nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý zrzavý

nebo holohlavý modrooký černooký hnědooký nebo slepý inteligentní

nebo blbý cituplný nebo bezcitný dělá pokojně svou nádor nádor nádor

jeho těle také dělají pokojně svou práci má ženu nebo nemá ženu má děti

nebo nemá děti ale nádor nádor nádor ženu pak ji miluje nebo ji nemiluje

nemá-li ženu touží po ženě nebo netouží po ženě a podobný poměr

má i k dětem které má nebo nemá ale žádný poměr nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nevolnosti kterým nevěnuje pozornost

dělá pokojně svou práci podobně jako v jeho těle nádor nádor nádor nebo

nemiluje svou ženu má-li ji touží po ženě nebo netouží po ženě nemá-li

ji miluje své děti nebo nemiluje své děti nebo chce mít děti nebo nechce

mít děti které má nebo nemá ale nádor nádor nádor k mnoha jiným věcem

zaujímá podobná stanoviska která jsou v zásadě trojího druhu totiž

kladná záporná a kolísavá ale nezaujímá žádná stanoviska k věcem

o nichž nemá tušení na příklad nádor nádor nádor říci jaké stanovisko

by zaujal kdyby věděl že v jeho těle pracuje choroba která ho nevyhnutelně

zahubí

muž kterého představuje tento text je v nejlepších létech neví nic

o své nemoci nádor nádor nádor nádor nádor roztroušeny po jeho těle

je středně vysoký nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý zrzavý

nebo holohlavý modrooký černooký hnědooký nebo slepý inteligentní

nebo blbý cituplný nebo bezcitný dělá pokojně nádor nádor nádor

nádor nádor těle také dělají pokojně svou práci má ženu nebo nemá

ženu má děti nebo nemá děti nádor nádor nádor nádor nádor pak ji miluje

nebo ji nemiluje nemá-li ženu touží po ženě nebo netouží po ženě

a podobný poměr má i k dětem které má nebo nemá nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

pozornost dělá pokojně svou práci podobně jako v jeho nádor nádor nádor

nádor nádor nemiluje svou ženu má-li ji touží po ženě nebo netouží

po ženě nemá-li ji miluje své děti nebo nemiluje své děti nebo chce mít

děti nebo nechce mít děti které má nebo nemá nádor nádor nádor nádor

nádor mnoha jiným věcem zaujímá podobná stanoviska která jsou v zásadě

trojího druhu totiž kladná záporná a kolísavá ale nezaujímá žádná

stanoviska k věcem o nichž nemá tušení na nádor nádor nádor nádor nádor

jaké stanovisko by zaujal kdyby věděl že v jeho těle pracuje choroba

která ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text je v nejlepších létech neví nic

o své nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor po jeho těle je středně

vysoký nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý zrzavý nebo holohlavý

modrooký černooký hnědooký nebo slepý inteligentní nebo blbý

cituplný nebo bezcitný dělá nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

také dělají pokojně svou práci má ženu nebo nemá ženu má děti nebo

nemá nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor ji miluje nebo ji nemiluje

nemá-li ženu touží po ženě nebo netouží po ženě a podobný poměr

má i nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor jako v nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor svou ženu má-li ji touží po ženě nebo netouží po ženě nemá-

li ji miluje své děti nebo nemiluje své děti nebo chce mít děti nebo

nechce mít děti které má nebo nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

jiným věcem zaujímá podobná stanoviska která jsou v zásadě trojího

druhu totiž kladná záporná a kolísavá ale nezaujímá žádná stanoviska

k věcem o nichž nemá tušení nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

stanovisko by zaujal kdyby věděl že v jeho těle pracuje choroba která

ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text je v nejlepších létech neví nic

o nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor jeho těle je

středně vysoký nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý zrzavý

nebo holohlavý modrooký černooký hnědooký nebo slepý inteligentní

nebo blbý cituplný nebo bezcitný nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor dělají pokojně svou práci má ženu nebo nemá ženu

má děti nebo nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

miluje nebo ji nemiluje nemá-li ženu touží po ženě nebo netouží po ženě

a podobný nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor ženu má-li ji touží po ženě

nebo netouží po ženě nemá-li ji miluje své děti nebo nemiluje své děti

nebo chce mít děti nebo nechce mít děti které má nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor věcem zaujímá podobná stanoviska

která jsou v zásadě trojího druhu totiž kladná záporná a kolísavá ale nezaujímá

žádná stanoviska k věcem o nichž nemá nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor by zaujal kdyby věděl že v jeho těle

pracuje choroba která ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text je v nejlepších létech neví nic nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor těle

je středně vysoký nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý zrzavý

nebo holohlavý modrooký černooký hnědooký nebo slepý inteligentní

nebo blbý cituplný nebo nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor pokojně svou práci má ženu nebo nemá ženu má

děti nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nebo ji nemiluje nemá-li ženu touží po ženě nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nebo netouží po ženě nemá-li ji miluje své děti nebo

nemiluje své děti nebo chce mít děti nebo nechce mít děti které nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor zaujímá

podobná stanoviska která jsou v zásadě trojího druhu totiž kladná záporná

a kolísavá ale nezaujímá žádná stanoviska k věcem o nichž nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor zaujal

kdyby věděl že v jeho těle pracuje choroba která ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text je v nejlepších létech neví nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor je středně vysoký nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý

zrzavý nebo holohlavý modrooký černooký hnědooký nebo slepý inteligentní

nebo blbý cituplný nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor svou práci má ženu nebo nemá

ženu má nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor ji nemiluje nemá-li ženu nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor ženě nemá-li

ji miluje své děti nebo nemiluje své děti nebo chce mít děti nebo nechce

mít děti nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor podobná stanoviska která jsou v zásadě trojího

druhu totiž kladná záporná a kolísavá ale nezaujímá žádná stanoviska

k věcem o nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor kdyby věděl že v jeho těle pracuje choroba která

ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text je v nejlepších létech nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor středně vysoký nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý

zrzavý nebo holohlavý modrooký černooký hnědooký nebo slepý

inteligentní nebo blbý nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor práci má ženu nebo nemá

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nebo nemiluje své děti nebo chce mít

děti nebo nechce mít nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor stanoviska která jsou v zásadě

trojího druhu totiž kladná záporná a kolísavá ale nezaujímá žádná

stanoviska k věcem nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor věděl že v jeho těle pracuje

choroba která ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text je v nejlepších nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor vysoký nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý

zrzavý nebo holohlavý modrooký černooký hnědooký nebo slepý

inteligentní nebo nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor má nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor děti nebo chce

mít děti nebo nechce nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor která jsou v zásadě

trojího druhu totiž kladná záporná a kolísavá ale nezaujímá žádná

stanoviska k nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor že v jeho těle pracuje

choroba která ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text je v nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nebo velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý

zrzavý nebo holohlavý modrooký černooký nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor jsou v zásadě

trojího druhu totiž kladná záporná a kolísavá ale nezaujímá žádná

stanoviska nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor v jeho těle

pracuje choroba která ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text je nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor velký nebo malý je tmavovlasý světlovlasý

zrzavý nebo nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor trojího druhu totiž kladná záporná a kolísavá ale nezaujímá

žádná nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

jeho těle pracuje choroba která ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého představuje tento text nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nebo nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor kolísavá ale nezaujímá nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

těle pracuje choroba která ho nevyhnutelně zahubí

muž kterého nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor nádor

nádor nádor nádor nádor nádor nevyhnutelně zahubí

(PROCESUÁLNÍ TEXTY)

 


Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Text pro okamžik

Učili mě pískat

 

Když dozrávaly třešně

Na školním pozemku
Musela jsem hlídat –
Vedle byl byt školníka
Naproti byt horníka

- A kousek opodál
Kdysi stávala cihelna
A teď v těch místech mlčí
Výměník
Co schovává
Česače třešní

Ti všichni z ulice
Učili mě pískat

Radana Šatánková